Reference pro rok 2005

SK České Budějovice JČE - II. liga - dodávka a montáž přetlakové haly nad fotbalovým hřištěm včetně systému kotvení, náhradního zdroje osvětlení, vzduchotechniky, osvětlení a karuselového vstupu včetně dodávky umělého fotbalového trávníku LANO do haly o rozměrech 75 x 38 m s možností víceúčelovosti čtyř tenisových dvorců

Obec Káraný - rekonstrukce objektu obecního úřadu s vybudováním tělocvičny a sociálního zázemí

Město Kožlany - rekonstrukce dvou víceúčelových hřišť s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON, oplocením CORELL, odvodněním, opěrnou zdí a sportovním vybavením a osvětlením

Město Kralovice - rekonstrukce a modernizace sportovišť u ZŠ Kralovice - atletická dráha 300 m s umělým polyuretanovým WS povrchem, hřiště kopané 50 x 35 m s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON

Město Benešov - rekonstrukce škvárového hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace s kombinovaným vsypem (písek - gumový granulát), s certifikací FIFA a atestací ČMFS, tribuna a osvětlení

Armex Holding a.s. - dodávka a položení umělého tenisového trávníku LANO – WIMBLEDON včetně zásypu křemičitým pískem, montáž francouzského oplocení CORELL s náběhovými klíny, osvětlení

Karsit, s.r.o. (Lázně Velichovky) - výstavba tří tenisových antukových kurtů včetně oplocení, výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON a francouzským oplocením CORELL a osvětlením

TJ Desná - rekonstrukce hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace TERAGREEN - POLYTAN s kombinovaným vsypem písku a gumového granulátu, osvětlením, certifikát FIFA a atestace ČMFS, víceúčelové hřiště pro tenis, košíkovou, odbíjenou s francouz. oplocením CORELL, osvětlením a umělým modrozeleným trávníkem LANO - WIMBLEDON

4. ZŠ Most - rekonstrukce stávajícího hřiště na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON a atletickou dráhou 200 m s umělým polyuretanovým WS povrchem, oplocení s mantinely a vybavením sportovišť

SK Motorlet Praha - rekonstrukce hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER s kombinovaným vsypem písku a gumového granulátu, osvětlením, certifikát FIFA a atestace ČMFS

1. ZŠ Most - rekonstrukce stávajících sportovních ploch na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO s pískovým vsypem, s rámovým oplocením a dřevěnými mantinely, atletickou dráhou 150 m s umělým polyuretanovým WS povrchem, osvětlením a areálovým oplocením

Pardubice - Ohrazenice - rekonstrukce hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER s kombinovaným vsypem písku a gumového granulátu, osvětlením, certifikát FIFA a atestace ČMFS a atletickou rovinkou s polyuretanovým WS povrchem

Areál ČVUT - víceúčel. hřiště Strahov pro UNI 2005 - „stavba roku 2005“ - výstavba hřiště malé kopané 44 x 24 m s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER a tribunou, dvou víceúčelových hřišť 44 x 24 m s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON, víceúčelového hřiště 30 x 16 m s umělým povrchem POLYTAN EPDM a tribunou, hřiště na beach volejbal 23 x 15 m. Oplocení všech hřišť francouzské - CORELL a osvětlení Philips

TJ Sokol Říčany a Radošovice - rekonstrukce stávajících sportovních ploch na tenisový kurt s antukovým povrchem, oplocením, volejbalovým kurtem s povrchem z umělého trávníku LANO, atletickou dráhou, sekto- rem pro skok daleký se škvárovým povrchem, opěrnou zídkou, chodníky

SK Roudnice n. Labem - rekonstrukce stávajícího škvárového hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER s kombinovaným vsypem (písek - gumový granulát), osvětlení AEROLUX, s certifikací FIFA a atestací ČMFS

Gymnázium Humpolec - rekonstrukce stávajícího pískového hřiště na hřiště s umělým trávníkem LANO, sektor pro skok daleký, opěrná zeď, sportovní vybavení

ZŠ Litvínov - Janov - výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem LANO – WIMBLEDON, oplocením CORELL, atletickou rovinkou 60 m s umělým polyuretanovým WS povrchem, investor - Evropská unie

TJ Slavoj Čerčany - výstavba sportovního areálu s víceúčelovými hřišti pro míčové hry s umělým trávníkem LANO a litým polyuretanem, rámové oplocení, sportovní vybavení

ZŠ TGM Kutná Hora - rekonstrukce hřiště na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO a atletickou dráhu s umělým polyuretanovým WS povrchem, sektor pro skok daleký a vysoký s umělým povrchem, sektor hodu koulí, sportovní vybavení, oplocení, odvodnění

Město Jičín - rekonstrukce hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER s kombinovaným vsypem písku a gumového granulátu, osvětlení s certifikací FIFA a atestací ČMFS

Město Nové Strašecí - reko. hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem III. generace LANO - PROFOOT PREMIER s kombinovaným vsypem písku a gumového granulátu, osvětlení, certifikace FIFA a atestace ČMFS Plzeň, privátní tenisový dvorec hokejisty Martina Straky - výstavba tenisového dvorce s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON, oplocením, osvětlením, odvodněním, sportovním vybavením

TJ Kyje - reko. stáv. plochy na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO - WIMBLEDON, francouz. oplocení CORELL, sportovní vybavení

Praha 6 - Hanspaulka - výstavba komplexního všesportovního areálu se šesti víceúčelovými hřišti s umělými povrchy a objektem sociálního zázemí


[ Rok 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | roky 1990 - 1995 ]