Reference pro rok 2000

Hotelinvest – Club hotel Průhonice - rekonstrukce povrchů na šesti tenisových dvorcích na povrch „LINO FATRA Sporting T“, povrch odpovídá mezinárodním pravidlům pro pořádání mezinárodních tenisových soutěží a turnajů ITF

Praha 6, ZŠ Hanspaulka, Sušická ulice - rekonstrukce školního dvora na víceúčelové hřiště 30x15m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20 mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, odvodnění, oplocení a sportovního vybavení

Speciální školy, ul. Heyrovského, Hradec Králové - výstavba dvou víceúčelových hřišť s umělým trávníkem LANO – FLEX tl. 12 mm včetně lajnování, oplocení, odvodnění a sportovního vybavení, sektor pro skok daleký s litým polyuretanovým povrchem DUROFLEX WS tl. 13 mm

Planá nad Lužnicí - dodávka a pokládka umělého tenisového povrchu – syntetického koberce GRAINT COURT CHAMPION se vsypem z gumového granulátu

Praha 4, ZŠ Mikulova - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště 34x22m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20 mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, komaxitového oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

Praha 4, ZŠ Donovalská - rekonstrukce stávající travnaté plochy na víceúčelové hřiště 54x34 m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20 mm včetně lajnování, komaxitového oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

Praha 4, ZŠ Bítovská - vybudování víceúčelového hřiště 42x36m s umělým polyuretanovým povrchem DUROFLEX WS tl. 10 mm včetně lajnování, komaxitového oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

Praha 10, ZŠ Hostýnská - rekonstrukce stávající hlinitopísčité plochy na víceúčelové hřiště 56x34m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20 mm včetně lajnování a oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

TK Start, Topolka, Praha 4 - rekonstrukce antukového povrchu tenisového dvorce 36x18m na umělý trávník LANO – FLEX tl. 12mm včetně opravy odvodnění a doplnění oplocení

Praha 9 – Černý Most, ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce stávající škvárové plochy o rozměru 44x24m na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm včetně zapískování a lajnování, komaxitového oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

TK Chomutov - rekonstrukce stávajícího antukového povrchu tenisového dvorce v hale na umělý trávník LANO – FLEX tl. 12mm s pískovým vsypem

ZŠ Praha 5 - Řeporyje - rekonstrukce stávající hlinité plochy na víceúčelové hřiště 46x34m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, oplocení, odvodnění a sportovního vybavení, rekonstrukce běžecké rovinky délky 60m a vybudování sektoru pro skok daleký s polyuretanovým povrchem

Sportovní areál ZŠ Votice - rekonstrukce stávající travnaté plochy na víceúčelové hřiště 37x18m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20 mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, odvodnění, oplocení a sportovního vybavení, opěrné zídky a chodníky, rekonstrukce běžecké rovinky na umělý povrch DUROFLEX WS tl. 13 mm

Třebotov - výstavba privátního tenisového dvorce s umělým trávníkem LANO – FLEX tl. 12 mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, odvodnění, komaxitového oplocení a sportovního vybavení

Praha 4, ZŠ Ohradní - rekonstrukce stávající škvárové dráhy na umělý polyuretanový povrch DUROPOR WS tl. 13 mm včetně lajnování, výstavba víceúčelového hřiště 48x30m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm s pískovým vsypem, lajnování, odvodnění, komaxitové oplocení a sportovní vybavení

Hotel Golf Luhačovice - rekonstrukce stávajících asfaltových hřišť na tenisový dvorec s umělým trávníkem LANO – FLEX tl. 12 mm s pískovým vsypem, oplocením, venkovním osvětlením a sportovním vybavením, instalace mobilní přetlakové haly INTERHALL včetně vytápění a vzduchotechniky, rekonstrukce dalších tří tenisových dvorců na umělý trávník LANO WIMBLEDON tl. 19 s pískovým vsypem

Plocha u TS, Hráského ulice, Benešov - výstavba víceúčelového hřiště 44x24m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, odvodnění, francouzského oplocení COREL a sportovního vybavení

Areál ZŠ Nádražní. Ledeč nad Sázavou - výstavba víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem DUROFLEX EPDM tl. 8mm, francouzským oplocením COREL s dřevěnými mantinely, odvodněním, osvětlením a sportovním vybavením, výstavba atletické dráhy včetně sektoru pro skok daleký s umělým polyuretanovým povrchem DUROFLEX EPDM, asfaltová plocha pro skateboard a streetball, horolezecká stěna, šplhy, opěrné zdi, chodníky, stolní tenis

ZŠ Hradská Humpolec - rekonstrukce stávající hlinitopísčité plochy na víceúčelové hřiště 44x24m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm se vsypem z křemičitého písku, oplocení, odvodnění a sportovního vybavení, výstavba atletické dráhy délky 150m včetně sektoru pro skok daleký s umělým polyuretanovým povrchem DUROFLEX WS tl. 13 mm

ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou - výstavba víceúčelového hřiště 44x24m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm se vsypem z křemičitého písku, oplocení, odvodnění a sportovního vybavení, výstavba atletické dráhy délky 250 m a sektorů na umělý povrch POLYTAN WS tl. 13mm

ZŠ Šumava, Jablonec nad Nisou - výstavba víceúčelového hřiště 44x24m s umělým trávníkem DUROFLEX EPDM tl. 8mm včetně oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

Bystřice pod Pernštějnem - výstavba tenisového dvorce 36x18m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 19mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, francouzského oplocení COREL, s dřevěným mantinelem

Praha 5, ZŠ Nepomucká - rekonstrukce vnitrobloku na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 19mm se vsypem z křemičitého písku, včetně lajnování, francouzského oplocení COREL s dřevěným mantinelem, odvodnění

Stadion LAPAČ, Uherský Brod - rekonstrukce fotbalového hřiště 108x73m na hřiště s umělým trávníkem LANO SOCCER tl. 32 mm s pískovým vsypem včetně pružné podložky a drenážního asfaltového podkladu

Čáslav, ulice Těsnohlídkova - výstavba veřejného hřiště 36x36m s umělým trávníkem LANO FLEX tl. 12mm se vsypem z křemičitého písku, včetně lajnování, francouzského oplocení Corel s dřevěným mantinele, odvodnění a sportovního vybavení

Areál ZŠ Campanus, Praha 4 - výstavba atletických sektorů pro skok dlaký a vysoký s litým polyuretanovým povrchem DUROFLEX WS tl. 13mm včetně lajnování, rekonstrukce hřišť uvnitř atletického oválu, hřiště pro volejbal s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm se vsypem z křemičitého písku, včetně lajnování, oplocení, odvodnění a sportovního vybavení a hřiště kopané 50x40m s přírodním trávníkem včetně automatického zavlažovacího systému

ZŠ Jánského Praha 5 – Velká Ohrada - rekonstrukce stávající betonové plochy na víceúčelové hřiště 48x32m s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 19mm se vsypem z křemičitého písku včetně lajnování, oplocení, odvodnění a sportovního vybavení

Sport Centrum Praha 6 – Suchdol - výstavba přetlakové tenisové haly INTERHALL 36x18m včetně osvětlení, vzduchotechniky a topení


[ Rok 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | roky 1990 - 1995 ]