Reference pro rok 1999

Praha 4 – Jižní Město, ZŠ Ke Kateřinkám - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON včetně odvodnění, oplocení a sportovního vybavení (malá kopaná, tenis, basketbal, volejbal)

MUS Most – rekreační středisko Jesenice u Rakovníka - výstavba 2 víceúčelových hřišť s umělým trávníkem LANO-FLEX včetně francouzského oplocení COREL, osvětlení, odvodnění a sportovního vybavení

Zličín - výstavba pevní víceúčelové haly 44x24m s umělým povrchem DUROFLEX

TC Český Krumlov - výstavba pevné tenisové trojhaly s umělým kobercem s gumovým granulátem Grain Court Champion, pevná hala je postavena z betonu a dřeva systémem Ing. Arch. Roberta Schröcka, v současné době jediná svého druhu v ČR

TC VŠ Praha 5 - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na 2 tenisové dvorce s umělým trávníkem LANO TOURNAMENT s pískovým vsypem včetně lajnování, sportovního vybavení, dodávky a montáž přetlakové dvojhaly INTERHALL včetně osvětlení, vzduchotechniky a topení

Praha 10, Sportovní gymnázium Přípotoční - rekonstrukce 2 stávajících asfaltových ploch na víceúčelová hřiště s umělým trávníkem LANO – FLEX s pískovým vsypem, odvodnění, oplocení, osvětlení a sportovní vybavení

Praha 6, Gymnázium J. Keplera - rekonstrukce stávající písčité plochy na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON s pískovým vsypem, ochranné sítě, odvodnění, dodávka sportovního vybavení, sektor pro skok daleký s umělým povrchem DUROPOR WS včetně doskočiště

Město Plánice - výstavba komplexu 3 hřišť s umělým povrchem LANO – FLEX s pískovým vsypem, francouzským oplocením COREL, osvětlením, sportovním vybavením, odvodněním a opěrnými zdmi

Gymnázium Příbram - výstavba sportovního areálu – víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON s pískovým vsypem, odvodněním, oplocením, sportovním vybavením, atletická dráha délky 250m s umělým povrchem DUROPOR WS, sektory pro dálku a trojskok, chodníky

Praha 6, Dukla Praha Juliska - rekonstrukce stávajícího asfaltového hřiště na multifunkční hřiště s umělým polyuretanovým povrchem DUROFLEX EPDM, odvodnění, francouzské oplocení COREL, osvětlení tribuny, opěrné zdi, dodání sportovního vybavení

ZŠ Březnice - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON s pískovým vsypem včetně odvodnění, oplocení a sportovního vybavení, sektor pro skok daleký s umělým povrchem DUROFLEX WS včetně doskočiště

Drnovice – Luleč, Hotel G - rekonstrukce stávajícího tenisového dvorce na povrch z umělého trávníku LANO – FLEX s pískovým vsypem na stávající tenisový dvorec, odvodnění, francouzské oplocení COREL, osvětlení, dodávka sportovního vybavení

Dražkovice u Pardubic - dodávka a položení umělého trávníku LANO – FLEX s pískovým vsypem na 3 tenisové dvorce, francouzské oplocení COREL s náběhovými klíny mezi dvorci, osvětlení, odvodnění a dodávka sportovního vybavení

TC Jirkov - dodávka a položení umělého trávníku s pískovým vsypem na betonový povrch tenisového dvorce, dodávka a montáž tříplášťové přetlakové haly INTERHALL včetně osvětlení, vzduchotechniky a vytápění

Praha 6, Lotyšské náměstí - výstavba veřejného víceúčelového hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON s pískovým vsypem včetně odvodnění, francouzského oplocení COREL, chodníky, lavičky, sportovní vybavení

Club hotel Praha, Průhonice - rekonstrukce 4 stávajících tenisových dvorců na povrch z umělého trávníku LANO – FLEX tl. 12 mm s pískovým vsypem včetně osvětlení


[ Rok 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | roky 1990 - 1995 ]