Reference pro rok 1998


Praha 6, ZŠ Petřiny, Šantrochova ulice - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště s umělou trávou LANO WIMBLEDON se vsypem z křemičitého písku včetně odvodnění a oplocení, výstavba 2 tenisových dvorců s umělým trávníkem LANO TOURNAMENT včetně dodávky a instalace polyetylénových přetlakových hal s odvodněním a topením, rekonstrukce atletické dráhy délky 250m na umělý povrch DUROPOR WS

Praha 6, ZŠ Pod Marjánkou - výstavba víceúčelové hřiště s umělým litým povrchem DUROFLEX EPDM tl. 8 mm, včetně lajnování, francouzského oplocení , rekonstrukce stávajícího hřiště na atletickou dráhu s umělým povrchem DUROPOR WS, hřiště kopané s umělým trávníkem včetně odvodnění a chodníků

Praha 5 ZŠ Brdičkova - rekonstrukce stávajícího hřiště kopané 70x35m na umělý trávník LANO SOCCER tl. 25mm s pískovým vsypem včetně lajnování

Praha 8, Sportovní areál Hovorčovická - nohejbalový dvorec s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl.. 20mm s pískovým vsypem včetně lajnování, odvodnění, francouzského oplocení COREL, chodníků, opěrné zdi, sportovního vybavení a tribuny

Praha 10 – Záběhlice, ZŠ Břečťanová - rekonstrukce stávajících asfaltových ploch na 2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem DUROFLEX WS včetně lajnování hřiště pro minikopanou, volejbal, floorbal, basketbal a tenis s dodáním kompletního pevného a mobilního vybavení pro všechny navržené sporty

MČ Praha 13, ZŠ Lužiny, Trávničkova ulice - rekonstrukce stávající plochy na víceúčelové hřiště 40x20m s umělým povrchem DUROFLEX EPDM včetně lajnování, odvodnění, oplocení a sportovního vybavení, rekonstrukce stávajícího hřiště kopané 70x35m na umělý trávník LANO SOCCER tl. 25mm s pískovým vsypem včetně lajnování

Průhonice - stavba privátního tenisového dvorce s umělým povrchem DUROFLEX EPDM včetně odvodnění, oplocení, osvětlení a sportovního vybavení, stavba provozního objektu u tenisového dvorce, venkovní bazén

ISŠ Bižuterní, Jablonec nad Nisou - 2 tenisové a 1 víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm a LANO TOURNAMENT tl. 13mm s pískovým vsypem, barevným lajnováním pro tenis, volejbal a košíkovou včetně odvodnění, oplocení, sportovního vybavení a cvičné odrazové stěny

Praha 9, IPS Černý Most - dodávka a položení umělého trávníku LANO WIMBLEDON tl. 13mm s pískovým vsypem, barevným lajnováním na 2 tenisových dvorcích na střeše hromadných garáží včetně sportovního vybavení

Praha 2, ZŠ Integrá. J. Masaryka - rekonstrukce plochy školního dvora na víceúčelové hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm s pískovým vsypem včetně odvodnění, oplocení a sportovního vybavení

Praha 6, Zdiby - stavba tenisového dvorce s umělým trávníkem LANO TOURNAMENT tl. 13 mm s pískovým vsypem a lajnováním včetně odvodnění, oplocení, osvětlení a sportovního vybavení

Praha 5, Tennis Centrum Řepy - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na 2 tenisové dvorce s umělým trávníkem LANO TOURNAMENT tl. 13mm s pískovým vsypem včetně dodávky 2 tenisových přetlakových víceplášťových hal s osvětlením a topením

MÚ Desná - výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm s pískovým vsypem včetně lajnování, odvodnění, oplocení a sportovního vybavení

UK Paha – Sportovní centrum Hostivař - rekonstrukce stávající betonové plochy na tenisový dvorec položením umělého povrchu DUROFLEX EPDM včetně dodávky a montáže víceplášťové haly s osvětlením a topením

Praha 5, TC VS Motol - rekonstrukce stávající asfaltové plochy na 2 tenisové dvorce s umělým trávníkem LANO TOURNAMENT tl. 13mm s pískovým vsypem včetně lajnování, sportovního vybavení, dodávka a montáž víceplášťové přetlakové dvojhaly včetně osvětlení vzduchotechniky a plynového topení

Praha 4, ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí - vybudování víceúčelového hřiště s umělým trávníkem LANO WIMBLEDON tl. 20mm s pískovým vsypem, lajnováním, včetně odvodnění, oplocení a sportovního vybavení

Mostecká uhelná společnost - hotel Aurum – Černý Důl, Krkonoše - dodávka a montáž víceplášťové polyetylénové tepelně izolované přetlakové haly na tenisovém dvorci včetně vzduchotechniky, vytápění a osvětlení


[ Rok 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | roky 1990 - 1995 ]